Umetnostna kronika 14

 
Umetnostna kronika 14, 2007
 
 
Vsebina / Contents
 
 
Barbara MUROVEC, Stroka si bo pisala sodbo sama
 
 
RAZPRAVE
Ana LAVRIČ, Luyckxove replike škofovskega portreta in problem identifikacije
 
 
INTERVJU
Mija OTER GORENČIČ, V boju za učinkovitejše varovanje umetnostnih spomenikov in boljši status humanistike. Pogovor z direktorjem Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo dr. Damjanom Prelovškom
 
 
RAZSTAVE
Mija OTER GORENČIČ, Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti
Tina KOŠAK, Grafika v Italiji 16. in 17. stoletja
 
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Husein SEJKO MEKANOVIĆ, Stečki na Batnogah
 
 
RECENZIJE
Dušan KOMAN, Anabelle Križnar: Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem
 
 
BIBLIOGRAFIJA
Jana INTIHAR FERJAN, Namesto bibliografije o slovenski moderni in sodobni likovni umetnosti v letu 2004
 
 
KOLEDAR RAZSTAV
Marec–junij 2007
 
 
RAZNO
Mednarodno priznanje delu prof. dr. Janeza Höflerja
Vabilo k sodelovanju. Arhitekturna zgodovina
 
 
Avtorji štirinajste številke