UmKr 9

Umetnostna kronika 9, 2005
 
Vsebina / Contents
 
Barbara MUROVEC, Slovenski gradovi in njihova (zlo)raba
 
RAZPRAVE
Tanja SIMONIČ, Pozabljeni vrtovi Ilse Fischerauer
 
INTERVJU
Mija OTER GORENČIČ, "Če ne veš, priznaj, da ne veš." Pogovor s prof. dr. Janezom Höflerjem
 
STROKOVNI POSVETI
Marjeta CIGLENEČKI, Prenova gradov v Avstriji in v Sloveniji. Schlosshof in Dornava
Samo ŠTEFANAC, Simpozij o Avguštinu Stegenšku
 
RECENZIJE
Dušan KOMAN, Acta historiae artis Slovenica, 9, 2004
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Samo ŠTEFANAC, Renesančni vodnjak v Celju. Poziv k rešitvi
 
IN MEMORIAM
Janez BALAŽIC, Akademik dr. Marijan Zadnikar
 
KOLEDAR RAZSTAV
December 2005–marec 2006
 
RAZNO
Vabilo k sodelovanju. Slovenske ikonografske študije
 
Avtorji devete številke