UmKr 8

Umetnostna kronika 8, 2005
 
Vsebina / Contents
 
Eva PEZDIČEK, Vzemljohod
 
IN MEMORIAM
Maria HLAVAJOVA, Joseph DABERNIG, Viktor MISIANO, Kathrin RHOMBERG, Yuri LEIDERMAN (ur. Beti Žerovc), Prej odšel. Igor Zabel (1958–2005)
Beti ŽEROVC, Igor Zabel – razstave, teorija in ljube kroglice pregelk
Jana INTIHAR FERJAN, V spomin Igorju Zabelu. Osnutek umetnostnozgodovinske bibliografije Igorja Zabela
Gojko ZUPAN, Umrl je umetnik. Zoran Mušič
Janez HÖFLER, Jörg Traeger (1942–2005)
 
BIBLIOGRAFIJA
Mateja KRAPEŽ, Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2003. Umetnost do leta 1900
 
KOLEDAR RAZSTAV
September–december 2005
 
RAZNO
Jesenska predavanja Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva
 
Avtorji osme številke