UmKr 5

Umetnostna kronika 5, 2004
 
Vsebina / Contents
 
Matej KLEMENČIČ, Izbris dediščine
 
RAZPRAVE
Anabelle KRIŽNAR, Gotske freske v istrski cerkvi sv. Barnabe v Vižinadi
 
KONSERVATORSTVO
Eva PEZDIČEK, Vila Majer v Mariboru in projekt njene obnove
 
INTERVJU
Ana POKRAJAC, Za veselje in za preživetje. Pogovor z restavratorjem Mihom Pirnatom ml.
 
RECENZIJE
Alenka VODNIK, Bayern und Slowenien in der Früh- und Spätgotik. Beziehungen · Anregungen · Parallelen. Erstes slowenisch-bayerisches kunstgeschichtliches Kolloquium
 
BIBLIOGRAFIJA
Jana INTIHAR FERJAN, Usoda slovenske umetnostnozgodovinske bibliografije in informiranje o sodobni (moderni) umetnosti
 
KOLEDAR RAZSTAV
December 2004–februar 2005
 
RAZNO
Spletna stran Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva
 
Avtorji pete številke