UmKr 4

Umetnostna kronika 4, 2004
 
Vsebina / Contents
 
Barbara MUROVEC, Odvečnost nujnega
 
BIBLIOGRAFIJA
Jana INTIHAR FERJAN, Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2003. Umetnost 20. in 21. stoletja
 
KOLEDAR RAZSTAV
September–november 2004
 
RAZNO
Slovensko-bavarski simpozij o baročni umetnosti
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja
 
Avtorici četrte številke