UmKr 2

Umetnostna kronika 2, 2004
 
Vsebina / Contents
 
Barbara MUROVEC, Posvet odgovornih umetnostnih zugodovinarjev
 
KONSERVATORSTVO
Robert PESKAR, Grajska kapela Petra Pavla Glavarja na Lanšprežu in njena obnova
 
INTERVJU
Ana POKRAJAC, Obeta se nam decentralizacija. Pogovor z novo predsednico Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva
 
RAZSTAVE
Tomaž BREJC, Miha Maleš modernist
 
STROKOVNI POSVETI
Samo ŠTEFANAC, VII. dani Cvita Fiskovića. Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske
 
RECENZIJE
Mateja KOS, The Theory of Decorative Art. An Anthology of European & American Writings 1750–1940
 
KOLEDAR RAZSTAV
Februar–maj 2004
 
RAZNO
Posvet. Naloge in izzivi umetnostne zgodovine v 21. stoletju
Vabilo k sodelovanju. Reševanje Robbovega vodnjaka
Vabilo na strokovno ekskurzijo
 
Avtorji druge številke