Umetnostna kronika 57/2017

Kazalo vsebine

UVODNIK
Vesna Krmelj
Srečišče
 
INTERVJU
Andreja Rakovec
Z umetninami zaznamovana poklicna pot
Intervju z umetnostno zgodovinarko dr. Marjeto Ciglenečki
 
RAZSTAVE
Anja Iskra
Spregledan ekspresionist z avstrijske Koroške
Anton Kolig, Leopold Museum,
Dunaj, 22. september 2017–8. januar 2018
 
IN MEMORIAM
Igor Sapač
Jože Curk
(Vipava, 15. junij 1924–Ljubljana, 16. november 2017)
 
BIBLIOGRAFIJA
Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2015. Umetnost
okoli leta 1945 (pripravili Renata Komić Marn in Andreja Rakovec)
 
KOLEDAR RAZSTAV
Zima 2017–pomlad 2018