Umetnostna kronika 53/2016

UVODNIK
Barbara Murovec
Slovenska humanistika v iskanju države
 
OSEBNOSTI
Damjan Prelovšek
Umetnostni zgodovinar France Stele`. Ob 130. obletnici rojstva
Marjeta Ciglenečki
Profesor Tomaž Brejc – ob sedemdesetletnici
 
RAZPRAVE
Damjan Prelovšek
Zakaj mladenka na sliki ni Primičeva Julija
Lidija Tavčar
Mira Pintar (1891–1980). Kobilčina in Jakopičeva učenka
 
INTERVJU
Andreja Rakovec
Ustvarjalnost – življenjski ritem.
Intervju z akademsko slikarko Simono Šuc
 
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Primož Lampič
Pobuda za Slovenski zgodovinski park
 
RECENZIJE
Damjan Prelovšek
Korpus avstrijskih poznogotskih pevskih korov
 
STROKOVNI POSVETI
7. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev
Turizem in umetnostna dediščina Slovenije.
Gospodarstvo in raziskovanje v dialogu
 
 
KOLEDAR RAZSTAV
Zima–pomlad 2016–2017