Umetnostna kronika 52/2016

 

UVODNIK
Marko Košan
Za likovni pluralizem v sodobni vizualni umetnosti
 
 
RAZPRAVE
Lidija Tavčar
Doživljenjska mesečna podpora Rozi Sternen (1867–1956)
 
 
INTERVJU
Vanja Dimc
V boju za primerne prostore. Pogovor z direktorico
Umetnostne galerije Maribor Bredo Kolar Sluga
 
 
IN MEMORIAM
Barbara Murovec
Prof. dr. Frank Büttner
 
 
BIBLIOGRAFIJA
Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2014. Umetnost do okoli
leta 1945 (pripravili Renata Komić Marn in Andreja Rakovec)
 
 
KOLEDAR RAZSTAV
Jesen 2016