AHAS, 18, 1, 2013 Establishing National Identity in Public Space. Public Monuments in Slovenia and Serbia in the 19th Century

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 

VSEBINA

 

Nenad Makuljević, Barbara Murovec

Preface
Uredniška beseda
 
 
DISSERTATIONES

Ana Kostić

Public Monuments in Sacred Space. Memorial Tombs as National Monuments in Nineteenth Century

Javni spomeniki v sakralnem prostoru. Spominske grobnice kot nacionalni spomeniki v Srbiji v 19. stoletju PDF

 
 

Ana Lavrič

»Javni« spomenik škofu Antonu Martinu Slomšku v azilu mariborske stolnice

The “Public” Monument of Anton Martin Slomšek under the Shelter of Maribor Cathedral PDF

 
 

Polona Vidmar

Lokalpatriotismus und Lokalpolitik. Die Denkmäler Wilhelms von Tegetthoff, Kaiser Josefs II. sowie Erzherzog Johanns in Maribor und die Familie Reiser

Lokalni patriotizem in lokalna politika. Spomeniki Wilhelmu Tegetthoffu, cesarju Jožefu II. in nadvojvodi Janezu v Mariboru ter vpliv družine Reiser PDF

 
 

Nenad Makuljević

Funeral Culture and Public Monuments. Jernej Kopitar, Vuk Karadžić and Creating a Common Serbo-Slovenian Culture of Memory

Pogrebne slovesnosti in javni spomeniki. Kopitar, Karadžić in ustvarjanje skupne srbsko-slovenske kulture spominjanja PDF

 
 

Irena Ćirović

Memory, Nation and a Heroine of the Modern Age. Monument to Milica Stojadinović-Srpkinja

Spomin, nacija in herojinja moderne dobe. Spomenik Milici Stojadinović - Srpkinji PDF

 
APPARATUS

Abstracts and key words/Izvlečki in ključne besede

Contributors/Sodelavci

Photographic credits / Viri ilustracij