UmKr 6

Umetnostna kronika 6, 2005
 
Vsebina / Contents
 
Jure MIKUŽ, Jama kot simbol
 
RAZPRAVE
Mija OTER, Freske Jerneja iz Loke na fasadi cerkve sv. Janeza Krstnika na Suhi
 
RAZSTAVE
Sonja KLEMENC, Grosuplje – mesto kipov 2004
 
STROKOVNI POSVETI
Matej KLEMENČIČ, Reševanje Robbovega vodnjaka
 
RECENZIJE
Blaž RESMAN, Die Jesuiten in Wien. Zur Kunst- und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der “Gesellschaft Jesu” im 17. und 18. Jahrhundert
Marjeta CIGLENEČKI, Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 75, nova vrsta 40, 1 in 2–3
 
SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Neva SULIČ UREK, Sv. Martin v Martjancih
 
PREDSTAVITVE
Vesna KAMIN, Kunsthisterik
 
RE:
Janez HÖFLER, Slovenska umetnostna zgodovina
 
KOLEDAR RAZSTAV
Marec–junij 2005
 
RAZNO
Spomladanska predavanja Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva
 
Avtorji šeste številke