UmKr 3

Umetnostna kronika 3, 2004
 
Vsebina / Contents
 
Marjeta CIGLENEČKI, Usklajeni s statutom Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva?
 
RAZPRAVE
Ana LAVRIČ, Najdeni Sv. Miklavž Pietra Liberija
 
INTERVJU
Ana LAVRIČ, “O arhitekturi največ vem”. Pogovor s prof. dr. Nacetom Šumijem
 
RAZSTAVE
Helena SERAŽIN, Scamozzijeva vrnitev
Radoslav TOMIĆ, Zadarski slikar Ventura in slikarstvo v Istri
Gojko ZUPAN, Anton Zoran Mušič 
 
STROKOVNI POSVETI
Matej KLEMENČIČ, Barbara MUROVEC, Naloge in izzivi umetnostne zgodovine v 21. stoletju 
 
PREDSTAVITVE
Damir GLOBOČNIK, “Prijatelji muzeja”
Janez HÖFLER, V Regensburgu o bavarsko-slovenskem sodelovanju
 
KOLEDAR RAZSTAV
Maj–september 2004
 
RAZNO
Vabilo k sodelovanju. Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem
 
Avtorji tretje številke