AHAS 7

Acta historiae artis Slovenica 7, 2002
 
Vsebina / Contents
 
Damjan PRELOVŠEK,
Ob tridesetletnici Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta
 
 
DISSERTATIONES
 
Emilijan CEVC,
 
Herbert KARNER
 
Raffaella PICCO,
 
Barbara MUROVEC,
 
Blaž RESMAN,
 
Anica CEVC,
 
Mirjana REPANIĆ-BRAUN,
Autor zidnih slika u crkvi sv. Ivana na Novoj Vesi - Lerchinger ili Archer?
 
Monika OSVALD,
 
Lojze GOSTIŠA,
 
 
MISCELLANEA
 
Ana LAVRIČ,
 
Lidija TAVČAR,
 
DOCUMENTA
 
Helena SERAŽIN, Matej KLEMENČIČ,
 
Alenka KLEMENC,
 
RECENSIONES
 
Stanko KOKOLE,
Dioecesis Iustinopolitana. Spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije
Dioecesis Iustinopolitana. L'arte gotica nel territorio della diocesi di Capodostria (ed. Samo Štefanac)