Serazin-pogodbe AHAS 10

Helena SERAŽIN

Vajeniške pogodbe beneških kiparjev, kamnosekov in rezbarjev (IV)

Ker so članki z objavami vajeniških pogodb beneških kiparjev, kamnosekov in rezbarjev, sklenjenih v drugi polovici 17. in v prvi polovici 18. stoletja, ki so izšli v sedmi, osmi in deveti številki Acta historiae artis Slovenica, naleteli na pozitiven odziv v strokovni javnosti, nadaljujemo z objavo podatkov iz istega vira za predhodna obdobja. Tokrat objavljene pogodbe so iz druge četrtine 17. stoletja, vendar pa je zaradi nepopolno ohranjenega fonda Državnega arhiva v Benetkah tudi seznam za to obdobje okrnjen: manjkajo namreč vpisi pogodb za okoli petnajst let, največje vrzeli pa zevajo med letoma 1627 in 1632, 1634 in 1642 ter med letoma 1648 in 1650.

Tudi tokrat je objavljeno gradivo razdeljeno na dva dela. V prvem so kronološko urejeni izpisi vajeniških pogodb, ki so ohranjeni v petih zvezkih. V drugem delu je komentiran imenski seznam mojstrov in vajencev.