Smolik AHAS 10

Marijan SMOLIK

Grafični listi v Semeniški knjižnici v Ljubljani

Članek predstavlja nekaj zanimivih grafik, hranjenih v Semeniški knjižnici v Ljubljani. Dva od njenih ustanoviteljev, škof Žiga Herberstein (1644–1711) in ljubljanski kronist Janez Gregor Dolničar (1655–1719) sta zbirala tudi grafike in jih dala uvezati v zbornike; Herbersteinovi se hranijo kot Miscellanea Herbersteiniana (11 zvezkov, signatura y II 23–33), Dolničarjevi kot Miscellanea Thalbergica (6 zvezkov, signatura S II 1–6). Večina grafik v obeh zbirkah predstavlja sodobne politične, verske in druge interesantne dogodke, predvsem v Avstriji, pa tudi drugod po Evropi; veliko je portretov, grbov in emblemov, religiozne tematike pa skoraj ni.