Globocnik AHAS 9

Damir GLOBOČNIK

Ilustracije v dveh karlovških listih iz šestdesetih let 19. stoletja

Karlovška lista Glasonoša (1861–1865) in Slavjanski jug (1867–1868) sta bila dobro znana slovenskim bralcem. Karlovški tiskar in založnik Abel Lukšić je v letih 1864 in 1865 Glasonošo opremljal tudi z ilustracijami, zaradi katerih velja list za prvi hrvaški ilustrirani časopis. Kot likovno prilogo k 11. št. Glasonoše iz 1865 je dal Lukšić natisniti portret vodilnega slovenskega politika in urednika Novic dr. Janeza Bleiweisa.

Leta 1865 je Lukšićevo karlovško tiskarno kupil Dragotin Bokau in jo preselil v Zagreb; v njej se je pozneje tiskal Slavjanski jug, čigar urednik Gjuro Klarić je vodil glede likovne opreme podobno politiko kot Lukšić v Glasonoši. V Slavjanskem jugu so bili objavljeni portreti slovenskih politikov dr. Bleiweisa, dr. Lovra Tomana in dr. Radoslava Razlaga, nekaj vedut Ljubljane in Trsta, upodobitvi rojstnih hiš pesnikov Valentina Vodnika v Šiški in dr. Franceta Prešerna v Vrbi (najbrž prva tovrstna upodobitev) ter upodobitev kranjskih narodnih noš. Avtor portretov, narejenih večinoma po fotografijah, je bil Friedrich (Fritz) Kriehuber (1836–1871, sin znamenitega dunajskega portretnega slikarja-litografa Josefa Kriehuberja), vendar Slavjanski jug ni objavljal njegovih izvirnih litografij, temveč lesoreze, ki jih je po njih izdelal češki lesorezec František Bartel (1841–1911). Prešernovo in Vodnikovo rojstno hišo je narisal dunajski slikar in litograf Vincenz Katzler (1823–1882). Sliko narodnih noš je izdelal risar Schreiber, ki je združil osem parov noš s 1844 izdanih bakrorezov dunajskega grafika Leopolda Zechmayerja, narejenih po akvarelih Franza Kurza zum Thurn und Goldenstein iz 1837–1838, v skupinsko kompozicijo. Slavjanski jug je objavil tudi nekaj litografij iz serije12 podob iz hrvaške zgodovine, ki jo je leta 1867 pripravljal zagrebški slikar J. Ferenz (Franz) Mücke (1819–1883).