Vidmar AHAS 9

Luka VIDMAR

Janez Gregor Dolničar v Loretu in Rimu leta 1679

Ljubljanski pravnik in kronist Janez Gregor Dolničar (1655–1719), ki je bil tudi eden izmed najpomembnejših članov ljubljanske Akademije operozov, naj bi kot mladenič v Italiji preživel nekaj let, in sicer med letom 1679, ko je končal doktorski študij v Bologni, in letom 1683, ko se je poročil. Pričujoči članek osvetljuje prvi del tega njegovega italijanskega potovanja, o katerem niso bile doslej znane nobene podrobnosti. Pri tem se sklicuje na dve knjigi iz Dolničarjeve zapuščine, ki sta se ohranili v Semeniški knjižnici v Ljubljani. Prva knjiga združuje dva tiska: Le glorie maestose del santuario di Loreto Baldassareja Bartolija (1677) in La S. Casa abbelita Silvia Serraglija (1639). Druga knjiga z naslovom Villa Benedetta, ki jo je napisal Matteo Mayer, je bila izdana v Rimu leta 1677. Dolničar je obe knjigi signiral, datiral in vanju zapisal nekaj pripomb in komentarjev. Ti pripisi dokazujejo, da je bil Dolničar marca leta 1679 v Loretu, aprila istega leta pa v Rimu. Drugi del članka analizira daljše besedilo, ki ga je Dolničar napisal na prazne strani Mayerjeve knjige, in sicer najverjetneje v času svojega bivanja v Rimu ali takoj za tem. Njegovo besedilo z naslovom Notabilia de Roma je latinski katalog antičnih, srednjeveških in sodobnih stavb in drugih znamenitosti v Rimu, ki je mestoma razširjen z opisi ali opombami. Vsebuje seznam sedmih rimskih gričev, kratek opis Panteona, Sv. Petra in papeške palače ter sezname svetišč, palač, obeliskov, cerkva, slavolokov, cesarskih forumov s stebri, mestnih vrat in na koncu hiš in grobov slavnih antičnih mož. Članek primerja kataloško strukturo, deskriptivno vsebino in starinoslovski značaj tega zapisa z nekaterimi vodniki iz 17. stoletja, ki jih je Dolničar oziroma kak drug član njegove družine ali prijateljskega kroga kupil in uporabljal v Italiji in ki so se ohranili v Semeniški knjižnici v Ljubljani. Videti je, da je med njimi na Dolničarjev rimski spis najbolj vplival Trattato nuovo delle cose maravigliose dell'alma Citta di Roma, ki ga je napisal Pietro Martire Felini in je bil objavljen v Rimu leta 1625.